Declutter | 賤物鬥窮人

越平, 錢就越易洗, 返而可能會洗得更多.

日日去買杯HK$20-30 的 Starbucks, 一年成$7500(按300日x$25)都買得到部(或多部)電話;
但返過來如果是要去買部新電話, 相信一般人都會行過, “度"過, 格過, 仲要等星期五20倍信用卡積分.

我自己尤其會在唔知買左咩又無買貴o野的情況下洗左唔少, 就是因為"唔貴", 返而洗左都唔覺.
所以對平o野先要有介心, 水滴可成河流也. Keep on reading…

廣告